042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

NaturGlimtens verksamhetsidé och värdegrund

Med stora lokaler, närheten till skog och natur, egna förskolekockar och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder NaturGlimten förskola en lugn och trygg miljö. NaturGlimten förskola är en fristående förskola som är belägen i Farhult, i Höganäs kommun. 

Vår Vision

Vår vision är att alla barn ska få möjlighet att utvecklas till empatiska medmänniskor med en tro på sig själva och andra.

Vårt mål

Vi ber barn en lugn och trygg lärmiljö, där barnens välbefinnande, utveckling och lärande är i fokus. Vi ger de möjlighet att utvecklas i sin egen takt i enighet med Läroplanens föreskrifter. Vi vill göra barnen medvetna om vår miljö samt lära de att äta varierad och näringsriktig mat.

Värdegrunden

Trygga barn som får lära sig att alla människor har lika värde och att man skall vara en bra kommpis, lär sig att acceptera varandras olikheter.