042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Anmälan nytt barn

Barnets namn
Barnets födelse år
Önskat startdatum
Båda föräldrarnas namn
Adress, postnr och postort
Telefonnummer
Din mailadress
Ev övrig info

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.

 

Tel: 042 – 36 72 75
Mobil: 0703-66 49 36