042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Grupperna

På Naturglimten är vi indelade i fem grupper utifrån ålder: 

I grupperna Larven och Myran är barnen mellan 1-2 år, deras hemvister på första plan bredvid varandra. Grupperna har ett stort samarbete med varandra.

I Humlan är barnen 3 år, deras hemvist kallas Kojan och har egen entré även den på första plan.

De äldsta barnen på förskolan är mellan 4-5 år och går i grupperna Ormarna och Ugglorna.  Deras hemvister ligger på andra våningen. Här samarbetar man mycket över gränserna.

I alla grupper utgår vi ifrån barnens intressen och låter deras kreativitet och nyfikenhet styra arbetet mot att nå lärandemålen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete och genom våra reflektionsväggar, som finns på varje hemvist presenterar vi vårt arbete på ett naturligt sätt tillsammans med barnen.

Dagarna på förskolan är anpassade efter barnens åldrar men är strukturerade på liknande sätt i samtliga grupper; under dagen har vi pedagogisk verksamhet där vi främst arbetar med vårt tema. Detta stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande men bidrar även till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Under hela dagen har barnen tillgång till våra utmanande miljöer, t.ex. matematikhörna, språkbord m.m.

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.

 

Tel: 042 – 36 72 75
Mobil: 0703-66 49 36