042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Personalen

Små nyckelpigor

Stora nyckelpigor

Hackspettarna

Tranorna

Köket

Vaktmästare

Föräldralediga

Vikarier

Förskolechef/Resurs

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.

 

Tel: 042 – 36 72 75
Mobil: 0703-66 49 36