042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Personalen

Myrorna

Larven

Humlorna

Tranorna – grupp 1

Tranorna – grupp 2

Köket

Vaktmästare

Vikarier

Tjänstledig

Förskolechef/Resurs

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.

 

Tel: 042 – 36 72 75
Mobil: 0703-66 49 36