042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Utedagar

Alla barn på NaturGlimten har utedagar i någon form. Utedagarna anpassas till barngruppens ålder och mognad. Barnen ska tycka det är kul att vara med på utedag och den ska ge ett varierande inslag i verksamheten och möjlighet till ett bredare lärande genom utomhuspedagogik.

 

 

Vi åker iväg i alla väder, dock anpassar vi efter aktuell barngrupp samt stannar på förskolan vid extrem väderlek såsom exempelvis storm.

De allra minsta börjar med uteförmiddag på gården eller går iväg med våra ”barnbussar” som är en vagn där flera barn kan sitta tillsammans. Barnen har med sig egen frukt och vattenflaska i ryggsäck. Efter hand som barnen blir äldre utökas utedagarnas längd och vid ca tre års ålder börjar barnen ha lunchmatsäck med sig hemifrån.

Från höstterminen det år barnen fyller fyra börjar de åka med våra minibussar. Vi besöker platser i närområdet såsom Strandbaden, Kullaberg, Hembygdsparken i Ängelholm etc. Ni föräldrar ansvarar för att ert barn har lunchmatsäck, en extra klädväska samt godkänd bilbarnstol. Utedagarna är förlagda mellan kl 8.30-13.30.

Syftet med NaturGlimtens utedagar är att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen och få att lära sig om våra djur, växter och årstider.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 7)

Utedagar

Alla barn på NaturGlimten har utedagar i någon form. Utedagarna anpassas till barngruppens ålder och mognad. Barnen ska tycka det är kul att vara med på utedag och ska ge ett varierande inslag i verksamheten och möjlighet till ett bredare lärande genom utomhuspedagogik.

Vi åker iväg i alla väder, dock anpassar vi efter aktuell barngrupp samt stannar på förskolan vid extrem väderlek såsom exempelvis storm.

De allra minsta börjar med uteförmiddag på gården eller går iväg med våra ”barnbussar” som är en vagn där flera barn kan sitta tillsammans. Barnen har med sig egen frukt och vattenflaska i ryggsäck. Efter hand som barnen blir äldre utökas utedagarnas längd och från och med höstterminen det år barnen är fyller tre har barnen lunchmatsäck med sig hemifrån.

Från slutet av höstterminen det år barnen fyller fyra börjar de åka med våra minibussar. Vi besöker platser i närområdet såsom Strandbaden, Kullaberg, Hembygdsparken i Ängelholm etc. Ni föräldrar ansvarar för att ert barn har lunchmatsäck, en extra klädväska samt godkänd bilbarnstol. Utedagarna är förlagda mellan kl 8.30-13.30.

Syftet med NaturGlimtens utedagar är att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen och få att lära sig om våra djur, växter och årstider.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”
(Lpfö 98 rev. 2016, s. 7)

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.

 

Tel: 042 – 36 72 75
Mobil: 0703-66 49 36