0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Anmälan nytt barn

Kontakta gärna Andrea vid frågor gällande köplats. Tel: 0723-025670

Barnets namn
Barnets födelseår
?
Fyll enbart i barnets födelse år
Önskat startdatum
Barnet är skrivet i (ange kommun)
Båda vårdnadshavarnas namn
Telefonnummer
Din mailadress
Ev övrig info ?
Lämna inga känsliga uppgifter i textfältet.
Fyll i den text som står i rutan.
Fyll i den text som står i rutan.
?
Fyll i den text som står i rutan.

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.