0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Introduktion hos NaturGlimten

INFORMATION OM HUR VÅR INTRODUKTION FUNGERAR

Vi använder oss av en föräldraaktiv introduktion vilket betyder att vårdnadshavaren deltar under tre dagar i följd i förskolans verksamhet mellan ca 08.30-13.30.

Under dessa tre dagar är vårdnadshavaren med sitt barn i alla situationer på förskolan och deltar aktivt i verksamheten. Barnet behöver inte oroa sig för att vårdnadshavaren kanske försvinner och kan på så vis utforska sin nya miljö och knyta an till pedagogerna och de andra barnen i lugn och ro.

Dag fyra lämnar vårdnadshavaren sitt barn enligt ett separat schema som gäller under resten av de fjorton dagarna. Under dessa dagar ska vårdnadshavaren finnas tillgänglig. Det kan dock vara så att vårdnadshavaren och pedagogerna inte känner att barnet är moget att lämnas helt efter de tre dagarna. Då har vi en gemensam dialog om hur fortsättningen ska ske.

På detta sätt får ni som vårdnadshavare möjlighet att få en insyn i hur barnens vardag på förskolan kan se ut och vi får lära känna både dig och ditt barn.

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.