0721-60 00 02 info@naturglimten.se
Glimtenruset

Du som förälder

 Du är den viktigaste i ditt barns liv! Därför har det stor betydelse att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i vår verksamhet. Den dagliga dialogen ser vi som något självklart. Vi erbjuder dig föräldramöte, utvecklingssamtal, luciafirande, midsommarfirande och andra event. Givetvis är du som vårdnadshavare välkommen att besöka vår verksamhet.

När ditt barn introduceras i vår verksamhet bjuds du in till vår app Tyra. Där lägger du in schema för ditt barn, frånvaroanmäler vid sjukdom, tar del av information om vad som händer på förskolan, personlig dokumentation för ditt barn och mycket mer. 

 

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.