0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Grupperna

På Naturglimten är vi indelade i fem grupper utifrån ålder: 

I gruppen Myran är barnen mellan 1-2 år, deras hemvist är på första plan bredvid Larven. 

I Humlan och Larven är barnen 2-4 år, även deras hemvister finns på första plan. Humlan har en egen ingång och kapprum till sina lokaler som kallas för Kojan. 

De äldsta barnen på förskolan är mellan 4-6 år och går i grupperna Ormarna och Ugglorna.  Deras hemvister ligger på andra våningen. Här samarbetar man mycket över gränserna.

I alla grupper utgår vi från barnens intressen och låter deras kreativitet och nyfikenhet styra arbetet mot att nå lärandemålen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete och genom våra reflektionsväggar, som finns på varje hemvist presenterar vi vårt arbete på ett naturligt sätt tillsammans med barnen. De äldre barnen skapar även egna reflektionsböcker.

Dagarna på förskolan är anpassade efter barnens ålder men är strukturerade på liknande sätt i samtliga grupper; under dagen har vi pedagogisk verksamhet där vi främst arbetar med vårt tema. Detta stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande men bidrar även till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Under hela dagen har barnen tillgång till våra utmanande lärmiljöer, t.ex. matematikhörna, språkbord m.m.

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.