0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Grupperna

 På Naturglimten är vi indelade i fem grupper/avdelningar.

Vi har tre 1-3 årsgrupper: Havet, Skogen och Stranden. De har sina hemvister på bottenvåningen. Yngrebarnsgrupperna samarbetar bl.a. på eftermiddagarna. 

De äldsta barnen på förskolan är 4-6 år och går i grupperna Ormarna och Ugglorna.  Deras hemvister ligger på andra våningen. Här samarbetar man också mycket över gränserna på olika sätt.

I alla grupper utgår vi från barnens intressen och låter deras kreativitet och nyfikenhet styra arbetet mot att nå lärandemålen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete och genom våra reflektionsväggar, som finns på varje hemvist presenterar vi vårt arbete tillsammans med barnen. De äldre barnen skapar även egna reflektionsböcker.

Dagarna på förskolan är anpassade efter barnens ålder men är strukturerade på liknande sätt i samtliga grupper; under dagen har vi pedagogisk verksamhet där vi främst arbetar med våra projekt. Detta stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande men bidrar även till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Under hela dagen har barnen tillgång till våra utmanande lärmiljöer, vilkas uppgift är att uppmuntra till lärande på ett lekfullt och lustfyllt sätt. 

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.