0721-60 00 02 info@naturglimten.se

NaturGlimtens historia

Invigningen av NaturGlimten

NaturGlimten startade september 2008 med ca 40 barn och 8 personal i Glimminge. På invigningsdagen klipptes band, trumpet spelades och alla bjöds på grillad korv och bröd. Många barn, föräldrar, anhöriga, politiker och tjänstemän var på plats.

På invigningen fick barnen måla sina föräldrar och mor- och farföräldrar med ansiktsfärg samt gå en annorlunda tipsrunda med olika stationer.

Den gamla förskolan var inhyst i en del av en skånegård med stor utelekplats. Vi hade plats för 40 förskolebarn och 20 fritidsbarn, men vi var trångbodda och lokalerna var inte alltid lämpade för förskoleverksamhet.

På utedagarna var vi i början vid vår kåta på gården samt i en liten träddunge en bit från gården. Efter en tid kunde vi köpa in två minibussar som ökade våra möjligheter att utveckla vår uteverksamhet. Fritidsbarnen hade ett eget litet fritidsrum och senare en liten stuga med egen uteplats.

Men lokalerna var inte dimensionerade för vår typ av verksamhet, därtill kom att det blev generationsskifte på gården vi hyrde, varpå vi sökte nya lokaler och hittade Vidviken i Farhult. När vi flyttade ifrån Glimminge december 2010 hade vi 40 förskolebarn och 20 fritidsbarn.

Ny lokal till förskolan

Under hösten 2009 till våren 2010 sökte vi efter nya ändamålsenliga lokaler till förskolan och hittade Vidviken i Farhult. Vidviken hade varit kommunalt vårdboende och en kort tid även vandrarhem. När man kom in genom entrén luktade det fortfarande vårdboende. Kvar fanns långvårdskorridoren med intakt skölj, dagrum och duschrum. I alla de gamla boenderummen fanns två våningssängar från vandrarhemmets tid.

Det krävdes en genomgripande renovering av fastigheten för att anpassa lokalerna till vår förskoleverksamhet och samtidigt uppfylla de nya högre miljökraven som Miljöförvaltningen tagit beslut om, men som senare luckrades upp pga att kraven var för höga…

Efter förvärvet av Vidviken i september 2010, var vi först tvungna att tömma hela fastigheten på bråte och gamla möbler från vårdboendets och vandrarhemmets tid. I oktober påbörjades en omfattande renovering, som innebar rivning och flytt av väggar, nya akustikgolv, ny vvs och el samt nytt produktionskök. Denna renovering utfördes av HA Bygg AB.

Köket med spis och stekbord från tidigt 60-tal och ugn från tidigt 80-tal. I källaren fanns skaleri från 50-talet.

Långvårdskorridor med skölj, dagrum och duschrum.

Rum med våningssängar.

I köket hade inte mycket hänt de sista 30-40 åren. Nya ugnar, nytt stekbord, ny spis och nya skåp och rostfria bänkar köptes in liksom bakmaskin. Nya golv och golvbrunnar gjordes. Väggarna kläddes med plåt.

De nya köksmaskinerna köptes in från HNA.

Utomhus på innergården byggdes en lekplats med lekställning, gungor och sandlåda. Baksidan av gården var helt igenvuxen, varpå en omfattande röjning av buskar och tallar krävdes.

På framsidan fanns en stor gräsmatta, gamla tujor, tre stora idegranar samt en damm.

Baksidan var nästan helt igenvuxen och inte mycket gräsyta fanns kvar.

De gamla oljepannorna byttes ut mot ett nytt värmesystem, sk ispinnar från Tellus Värmesystem, och omfattande isoleringsarbete av vindarna gjordes. Energimässigt har nu fastigheten en lägre energiförbrukning än de energikraven som gäller vid nybyggnation. Vår energiförbrukning för uppvärmning sänktes med 83%, räknat från när kommunen drev fastigheten som vårdboende.

2011 nominerade Bonniers oss till ett miljöpris, med anledning av våra energisparande åtgärder! 

Även ny ventilationsanläggning sattes in av TeMiCo.

Flytten till Vikdviken i Farhult

Under julveckan 2010 hjälpte all personal samt flera föräldrar och anhöriga till att flytta alla inventarier från Glimminge till Farhult. Från en lokal på 284 kvm till en lokalyta på 1300 kvm! Läs reportage från HD>>.

Den 3 januari 2011, öppnade NaturGlimten sin verksamhet i Farhult. Mycket arbete återstod, men allt nödvändigt var på plats och verksamhet kunde bedrivas. Det var härligt med stora ytor och ett nytt storkök. Allt var nu dimensionerat för vår verksamhet.

Flytten till Vikdviken i Farhult

Under vintern 2011/2012 utökade vi användningen av lokalerna och då flyttade fritidsbarnen ”Örnarna” ut i ”Längan” och fick återigen ett eget ”Örnnäste”. Denna del av fastigheten användes inte tidigare, men tro det eller ej, även stora hus växer man in i! Fritids fick nu egen ingång, ventilationen byggdes ut, akustikplattor sattes upp och ett pentry med diskmaskin sattes in.

Fritids fick fem rum och hall, byggrum, utklädningsrum, mysrum, pysselrum och köksrum. På baksidan byggdes kojor och i snickis arbetades det hårt. Det spelades mycket bandy.

Under våren 2013 satsades extra på fritids; nya möbler köptes in, på uteområdet drogs buskar bort, gräsmatta anlades, det grävdes för gungor, ny lekstuga i två plan införskaffades och en studsmatta kom på plats. Verksamheten blomstrade och var mycket uppskattad.

Fritids får se hur man lägger människor på bår.

Fritids på utflykt.

Fritids har vattenkrig

Fram till sommaren 2013 hade NaturGlimten både förskola och fritidshem. Detta koncept var uppskattat och gav barnen (och föräldrarna) möjlighet till en mjuk övergång till skolan. Men från höstterminen 2013 förlängdes skoldagarna och traditionell skolskjuts togs bort, detta ledde till att behovet av fritidshem på NaturGlimten inte längre skulle finnas som tidigare. Tidig sommar 2013 fattades det tunga beslutet gemensamt av styrelse och personal att stänga fritids. Alla barn från NaturGlimten blev garanterade fritidsplats på Jonstorpsskolan.

Matsäcken intas vid havet.

Tyvärr fick föräldrarna och NaturGlimten inte i tid veta de nya förutsättningarna för fritids, varpå tiden var knapp och irritationen stor.

För mer information finns möjlighet att läsa Helsingborgs Dagblads artiklar:
http://hd.se/hoganas/2013/06/07/problemet-ar-att-man-inte-har/
http://hd.se/hoganas/2013/06/07/naturglimten-tvingas-stanga/
http://hd.se/hoganas/2013/06/11/manga-fragor-och-far-svar-om/
http://hd.se/hoganas/2013/06/21/naturglimten-ger-upp/

I september 2013 hade vi avslutningsfest; en galamiddag för våra fd fritids-Örnar. Röda mattan var utrullad, det serverades taco-buffé och vi hade disco. Barnen höll tal för sina fritidsledare. Kramarna var många och skratten blandades med tårar.

Förskolan utvecklas och ny Läroplan träder i kraft

Under 2010 reviderades Läroplanen för förskolan och detta påverkade allt mer vårt arbetssätt och vår syn på barnen och deras lärande. Mycket engagemang och arbete lades ner på att omdana förskolan från traditionellt ”dagis-tänk” till en mer medveten utformning av verksamheten och lärmiljön utifrån den nya reviderade Läroplanen. Vägen till där vi befinner oss i dag, verksamhetsmässigt och miljömässigt, har varit krokig och vi har behövt göra många ”pedagogiska kullerbyttor” innan vi börjat hitta vårt arbetssätt. Och vi strävar fortfarande efter att ständigt utveckla oss.

Idag utgår vi mer från barnens intresse och lärande, när vi arbetar med barnen och introducerar nytt material i verksamheten. I stället för traditionella planeringar, har alla pedagoger reflektionstid avsatt samt tid för att läsa pedagogiska texter och delta i pedagogiska diskussioner på arbetstid.

 

Många av leksakerna har bytts ut till material som ska stimulera barnens upptäckarglädje och lärande. Den pedagogiska miljön ändras ständigt genom att nytt material introduceras och annat material plockas bort. Ibland presenterar vi materialet på andra sätt än det traditionella för att ytterligare stimulera barnens nyfikenhet. Miljön är idag uppbyggd utifrån barnen nivå, så att de själva kan nå materialet och bli mer stimulerade att utforska sitt lärande.

När vi skapar miljöer åt och/eller tillsammans med barnen, har vi förutom det pedagogiska tänket, alltid ett säkerhetstänk och giftfritt perspektiv på materialval och placering.

Sedan uppstarten i dagens lokaler har det löpande gjorts renoveringar, som vi i möjligaste mån försökt förlägga så att minimalt av verksamheten har påverkats. Vi har fått fler nya toaletter, fler skötrum, ny klätterställning och nya minibussar till våra utedagar, för att nämna något. Väggarna målas om och lokalerna fräschas upp regelbundet, eftersom slitaget är stort och dessutom kräver en föränderlig lärmiljö också det.

Uppdaterat Dec – 2016

Invigningen av NaturGlimten

NaturGlimten startade september 2008 med ca 40 barn och 8 personal i Glimminge. På invigningsdagen klipptes band, trumpet spelades och alla bjöds på grillad korv och bröd. Många barn, föräldrar, anhöriga, politiker och tjänstemän var på plats.

På invigningen fick barnen måla sina föräldrar och mor- och farföräldrar med ansiktsfärg samt gå en annorlunda tipsrunda med olika stationer.

Den gamla förskolan var inhyst i en del av en skånegård med stor utelekplats. Vi hade plats för 40 förskolebarn och 20 fritidsbarn, men vi var trångbodda och lokalerna var inte alltid lämpade för förskoleverksamhet.

På utedagarna var vi i början vid vår kåta på gården samt i en liten träddunge en bit från gården. Efter en tid kunde vi köpa in två minibussar som ökade våra möjligheter att utveckla vår uteverksamhet. Fritidsbarnen hade ett eget litet fritidsrum och senare en liten stuga med egen uteplats.

Men lokalerna var inte dimensionerade för vår typ av verksamhet, därtill kom att det blev generationsskifte på gården vid hyrde, varpå vi sökte nya lokaler och hittade Vidviken i Farhult. När vi flyttade ifrån Glimminge december 2010 hade vi 40 förskolebarn och 20 fritidsbarn.

Ny lokal till förskolan

Under hösten 2009 till våren 2010 sökte vi efter nya ändamålsenliga lokaler till förskolan och hittade Vidviken i Farhult. Vidviken hade varit kommunalt vårdboende och en kort tid även vandrarhem. När man kom in genom entrén luktade det fortfarande vårdboende. Kvar fanns långvårdskorridoren med intakt skölj, dagrum och duschrum. I alla de gamla boenderummen fanns två våningssängar från vandrarhemmets tid.

Det krävdes en genomgripande renovering av fastigheten för att anpassa lokalerna till vår förskoleverksamhet och samtidigt uppfylla de nya högre miljökraven som Miljöförvaltningen tagit beslut om, men som senare luckrades upp pga att kraven var för höga…

Efter förvärvet av Vidviken i september 2010, var vi först tvungna att tömma hela fastigheten på bråte och gamla möbler från vårdboendets och vandrarhemmets tid. I oktober påbörjades en omfattande renovering, som innebar rivning och flytt av väggar, nya akustikgolv, ny vvs och el samt nytt produktionskök. Denna renovering utfördes av HA Bygg AB.

Köket med spis och stekbord från tidigt 60-tal och ugn från tidigt 80-tal. I källaren fanns skaleri från 50-talet.

Långvårdskorridor med skölj, dagrum och duschrum.

Rum med våningssängar.

köket hade inte mycket hänt de sista 30-40 åren. Nya ugnar, nytt stekbord, ny spis och nya skåp och rostfria bänkar köptes in liksom bakmaskin. Nya golv och golvbrunnar gjordes. Väggarna kläddes med plåt.

De den nya köksmaskinerna köptes in från HNA.

Utomhus på innergården byggdes en lekplats med lekställning, gungor och sandlåda. Baksidan av gården var helt igenvuxen, varpå en omfattande röjning av buskar och tallar krävdes.

På framsidan fanns en stor gräsmatta, gamla tujor, tre stora idegranar samt en damm.

Baksidan var nästan helt igenvuxen och inte mycket gräsyta fanns kvar.

De gamla oljepannorna byttes ut mot ett nytt värmesystem, sk ispinnar från Tellus Värmesystem, och omfattande isoleringsarbete av vindarna gjordes. Energimässigt har nu fastigheten en lägre energiförbrukning än de energikraven som gäller vid nybyggnation. Vår energiförbrukningen för uppvärmning sänktes med 83%, räknat från när kommunen drev fastigheten som vårdboende.

2011 nominerade Bonniers oss till ett miljöpris, med anledning av våra energisparande åtgärder! 
Även ny ventilationsanläggning sattes in av TeMiCo.

Flytten till Vikdviken i Farhult

Under julveckan 2010 hjälpte all personal samt flera föräldrar och anhöriga till att flytta alla inventarier från Glimminge till Farhult. Från en lokal på 284 kvm till en lokalyta på 1300 kvm! Läs reportage från HD>>.

Den 3 januari 2011, öppnade NaturGlimten sin verksamhet i Farhult. Mycket arbete återstod, men allt nödvändigt var på plats och verksamhet kunde bedrivas. Det var härligt med stora ytor och ett nytt storkök. Allt var nu dimensionerat för vår verksamhet.

Flytten till Vikdviken i Farhult

Under vintern 2011/2012 utökade vi användningen av lokalerna och då flyttade fritidsbarnen ”Örnarna” ut i ”Längan” och fick återigen ett eget ”Örnnäste”. Denna del av fastigheten användes inte tidigare, men tro det eller ej, även stora hus växer man in i! Fritids fick nu egen ingång, ventilationen byggdes ut, akustikplattor sattes upp och ett pentry med diskmaskin sattes in.

Fritids fick fem rum och hall, byggrum, utklädningsrum, mysrum, pysselrum och köksrum. På baksidan byggdes kojor och i snickis arbetades det hårt. Det spelades mycket bandy.

Under våren 2013 satsades extra på fritids; nya möbler köptes in, på uteområdet drogs buskar bort, gräsmatta anlades, det grävdes för gungor, ny lekstuga i två plan införskaffades och en studsmatta kom på plats. Verksamheten blomstrade och var mycket uppskattad.

Fritids får se hur man lägger människor på bår.

Fritids på utflykt.

Fritids har vattenkrig

Fram till sommaren 2013 hade NaturGlimten både förskola och fritidshem. Detta koncept var uppskattat och gav barnen (och föräldrarna) möjlighet till en mjuk övergång till skolan. Men från höstterminen 2013 förlängdes skoldagarna och traditionell skolskjuts togs bort, detta ledde till att behovet av fritidshem på NaturGlimten inte längre skulle finnas som tidigare. Tidig sommar 2013 fattades det tunga beslutet gemensamt av styrelse och personal att stänga fritids. Alla barn från NaturGlimten blev garanterade fritidsplats på Jonstorpsskolan.

Matsäcken intas vid havet.

Tyvärr fick föräldrarna och NaturGlimten inte i tid veta de nya förutsättningarna för fritids, varpå tiden var knapp och irritationen stor.

För mer information finns möjlighet att läsa Helsingborgs Dagblads artiklar:
http://hd.se/hoganas/2013/06/07/problemet-ar-att-man-inte-har/
http://hd.se/hoganas/2013/06/07/naturglimten-tvingas-stanga/
http://hd.se/hoganas/2013/06/11/manga-fragor-och-far-svar-om/
http://hd.se/hoganas/2013/06/21/naturglimten-ger-upp/

I september 2013 hade vi avslutningsfest; en galamiddag för våra fd fritids-Örnar. Röda mattan var utrullad, det serverades taco-buffé och vi hade disco. Barnen höll tal för sina fritidsledare. Kramarna var många och skratten blandades med tårar.

Förskolan utvecklas och ny Läroplan träder i kraft

Under 2010 reviderades Läroplanen för förskolan och detta påverkade allt mer vårt arbetssätt och vår syn på barnen och deras lärande. Mycket engagemang och arbete lades ner på att omdana förskolan från traditionellt ”dagis-tänk” till en mer medveten utformning av verksamheten och lärmiljön utifrån den nya reviderade Läroplanen. Vägen till där vi befinner oss i dag, verksamhetsmässigt och miljömässigt, har varit krokig och vi har behövt göra många ”pedagogiska kullerbyttor” innan vi börjat hitta vårt arbetssätt. Och vi strävar fortfarande efter att ständigt utveckla oss.

Idag utgår vi mer från barnens intresse och lärande, när vi arbetar med barnen och introducerar nytt material i verksamheten. I stället för traditionella planeringar, har alla pedagoger reflektionstid avsatt samt tid för att läsa pedagogiska texter och delta i pedagogiska diskussioner på arbetstid.

 

Många av leksakerna har bytts ut till material som ska stimulera barnens upptäckarglädje och lärande. Den pedagogiska miljön ändras ständigt genom att nytt material introduceras och annat material plockas bort. Ibland presenterar vi materialet på andra sätt än det traditionella för att ytterligare stimulera barnens nyfikenhet. Miljön är idag uppbyggd utifrån barnen nivå, så att de själva kan nå materialet och bli mer stimulerade att utforska sitt lärande.

När vi skapar miljöer åt och/eller tillsammans med barnen, har vi förutom det pedagogiska tänket, alltid ett säkerhetstänk och giftfritt perspektiv på materialval och placering.

Sedan uppstarten i dagens lokaler har det löpande gjort renoveringar, som vi i möjligaste mån försök förlägga så att minimalt av verksamheten har påverkats. Vi har fått fler nya toaletter, fler skötrum, ny klätterställning och nya minibussar till våra utedagar, för att nämna något. Väggarna målas om och lokalerna fräschas upp regelbundet, eftersom slitaget är stort och dessutom kräver en föränderlig lärmiljö också det.

Uppdaterat Dec – 2016

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.