042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se

Personalen

Myrorna

Larven

Humlorna

Ugglorna

Ormarna

Köket

Vaktmästare

Vikarier

Tjänstledig

Rektorer

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.