042 – 36 72 75, 0703-66 49 36 info@naturglimten.se