0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Styrelsen på NaturGlimten

Ledamöter:

Helen Lindgren personalrepresentant helen@naturglimten.se
Bodil Kristoferson personalrepresentant bodil@naturglimten.se
Saya Green föräldrarepresentant saya@naturglimten.se
Dan Svensson föräldrarepresentant dan@naturglimten.se
Anki Rosenkvist rektor info@naturglimten.se

Suppleanter:

Anette Johansson personalrepresentant anette@naturglimten.se
Magnus Lindsjö föräldrarepresentant magnus@naturglimten.se

Styrelsen på NaturGlimten

Ledamöter:

Personalrepresentant

Helen Lindgren – helen@naturglimten.se
Bodil Kristoferson – bodil@naturglimten.se

Föräldrarepresentant
Saya Green – saya@naturglimten.se
Dan Svensson – dan@naturglimten.se 

Rektor
Anki Rosenkvist – info@naturglimten.se

Suppleanter
Personalrepresentant
Anette Johansson – anette@naturglimten.se

Föräldrarepresentant
Magnus Lindsjö – magnus@naturglimten.se

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.