0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Utedagar

Alla barn på NaturGlimten har utedagar i någon form. Utedagarna anpassas till barnens ålder och mognad. Barnen ska tycka det är roligt att vara med på utedag och den ska ge ett varierande inslag i verksamheten och möjlighet till ett bredare lärande genom utomhuspedagogik.

 

 

Vi åker iväg i nästan alla väder, dock anpassar vi efter aktuell barngrupp samt stannar på förskolan vid extrem väderlek såsom exempelvis storm.

De allra yngsta börjar med uteförmiddag på väldigt kort gångavstånd, eller går lite längre med våra ”barnbussar” som är en vagn där flera barn kan sitta tillsammans. Pedagogerna tar med frukt och barnen har från ca tre års ålder med sig egen vattenflaska i ryggsäck. Efterhand som barnen blir äldre utökas utedagarnas längd. 

Från höstterminen det år barnen fyller fyra börjar de ha utedag med våra minibussar. Då börjar de även ha lunchmatsäck med sig hemifrån. Du får reducerad förskoleavgift för att du själv skickar lunch med ditt barn en dag/vecka.
Vi besöker platser i närområdet såsom Strandbaden, Kullaberg, Hembygdsparken i Ängelholm etc. Ni föräldrar ansvarar för att ert barn har lunchmatsäck, en extra klädväska samt godkänd bilbarnstol om ditt barn åker bakåtvänd. Utedagarna är då förlagda mellan kl 8.30-13.30.

Syftet med NaturGlimtens utedagar är att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen och få lära sig om våra djur, växter och årstider.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”

(Lpfö 18, s. 14)

Utedagar

Alla barn på NaturGlimten har utedagar i någon form. Utedagarna anpassas till barnens ålder och mognad. Barnen ska tycka det är roligt att vara med på utedag och den ska ge ett varierande inslag i verksamheten och möjlighet till ett bredare lärande genom utomhuspedagogik.

Vi åker iväg i nästan alla väder, dock anpassar vi efter aktuell barngrupp samt stannar på förskolan vid extrem väderlek såsom exempelvis storm.

De allra yngsta börjar med uteförmiddag på gården eller går iväg med våra ”barnbussar” som är en vagn där flera barn kan sitta tillsammans. Barnen har med sig egen vattenflaska i ryggsäck och pedagogerna tar med frukt. Efterhand som barnen blir äldre utökas utedagarnas längd och vid ca fyra års ålder börjar barnen ha lunchmatsäck med sig hemifrån. Du får reducerad förskoleavgift för att du själv skickar lunch med ditt barn en dag/vecka.

Från höstterminen det år barnen fyller fyra börjar de åka med våra minibussar. Vi besöker platser i närområdet såsom Strandbaden, Kullaberg, Hembygdsparken i Ängelholm etc. Ni föräldrar ansvarar för att ert barn har lunchmatsäck, en extra klädväska samt godkänd bilbarnstol om ditt barn åker bakåtvänd. Utedagarna är förlagda mellan kl 8.30-13.30.

Syftet med NaturGlimtens utedagar är att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen och få lära sig om våra djur, växter och årstider.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”

(Lpfö 18, s. 14)

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.