0721-60 00 02 info@naturglimten.se

Välkommen till NaturGlimten!

 

NaturGlimten är en fristående förskola med stort fokus på att barnens vistelse hos oss ska var meningsfull och positiv för dem, och att den ska vara stimulerande för deras personliga utveckling. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom pedagogik och undervisning. Vår profil är natur och mat. Utöver det fokuserar vi periodvis på olika utvecklingsområden inom förskolans läroplan.

Natur

Naturen ger oss kraft och inspiration. Genom att vistas ute i naturen utmanas alla sinnen och man får respekt och förståelse för naturen som en resurs vilken vi behöver ta hand om. På NaturGlimten vill vi att:

Alla barn ska få härliga naturminnen
som skapar en vilja att vara ute mycket och att vara rädd om naturen.

Därför…
…är vi mycket utomhus även om det regnar och blåser.
….har vi uteförmiddagar med våra barnbussar (vagnar som rymmer 6 barn vardera) för de yngre barnen och utedagar med minibussar för de äldre barnen.
…har vi utomhuspedagogik som komplement till övrig pedagogik.
…tar vi med naturmaterial in i verksamheten.


Mat

Goda matvanor och näringsriktig mat är grunden till god hälsa, men också viktigt ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Därför är vår målsättning:

Alla barn på NaturGlimten ska få uppleva matglädje
och tillsammans skapa en positiv matkultur. 

Därför…
… har vi två engagerade förskolekockar med en positiv grundsyn på mat och barn.
… serverar vi variationsrik mat med många smaker och olika texturer.
… sker matlagningen ibland utomhus, ibland på utedagar och ibland med barnen som minikcokar.
… pratar vi om mat och smaker, om varför vi ska äta och var maten kommer ifrån. 

 

 Värdegrund och styrdokument

Förskolans verksamhet vilar på vår värdegrund och styrs av skollagen, Lpfö18 (Läroplan för Förskolan)  och Skolverkets riktlinjer, vilka ligger till grund för förskolans mål kring natur och mat, samt barngruppernas prioriterade mål.
Vår värdelgrund presenteras som en stabil ek som vilar på demokrati, mångfald och hållbarhet. Dessa värdeord omfattar alla på NaturGlimten, barn som vuxen. Läroplansskylten på stammen representerar våra styrdokument och mål som visar riktningen för vårt arbete. I trädkronan finns tre viktiga delar som ska finnas i vår verksamhet. Omsorg om varandra, barn och vuxna, där trygghet och integritet är viktiga delar samt byggandet av barnens självkänsla. Lek – i samspel utforskar barn och vuxna och låter fantasin flöda. Lärande sker genom att göra utbildningen lustfylld och att den bygger på nyfikenhet och respekt för varandra. 

Vill du läsa mer om de nationella styrdokumenten, finns här länk till Skolverket:
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan

Värdegrundsträd med förskolans värdeord

Välkommen till NaturGlimten

NaturGlimten är en fristående förskola med stort fokus på att barnens vistelse hos oss ska var meningsfull och positiv för dem, och att den ska vara stimulerande för deras personliga utveckling. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom pedagogik och undervisning. Vår profil är natur och mat. Utöver det fokuserar vi periodvis på olika utvecklingsområden inom förskolans läroplan.

Natur

Naturen ger oss kraft och inspiration. Genom att vistas ute i naturen utmanas alla sinnen och man får respekt och förståelse för naturen som en resurs vilken vi behöver ta hand om. På NaturGlimten vill vi att:

Alla barn ska få härliga naturminnen
som skapar en vilja att vara ute mycket och att vara rädd om naturen.

Därför…
…är vi mycket utomhus även om det regnar och blåser.
….har vi uteförmiddagar med våra barnbussar (vagnar som rymmer 6 barn vardera) för de yngre barnen och utedagar med minibussar för de äldre barnen.
…har vi utomhuspedagogik som komplement till övrig pedagogik.
…tar vi med naturmaterial in i verksamheten.


Mat

Goda matvanor och näringsriktig mat är grunden till god hälsa, men också viktigt ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Därför är vår målsättning:

Alla barn på NaturGlimten ska få uppleva matglädje
och tillsammans skapa en positiv matkultur. 

Därför…
… har vi två engagerade förskolekockar med en positiv grundsyn på mat och barn.
… serverar vi variationsrik mat med många smaker och olika texturer.
… sker matlagningen ibland utomhus, ibland på utedagar och ibland med barnen som minikcokar.
… pratar vi om mat och smaker, om varför vi ska äta och var maten kommer ifrån. 

 

 Värdegrund och styrdokument

Förskolans verksamhet vilar på vår värdegrund och styrs av skollagen, Lpfö18 (Läroplan för Förskolan)  och Skolverkets riktlinjer, vilka ligger till grund för förskolans mål kring natur och mat, samt barngruppernas prioriterade mål.
Vår värdelgrund presenteras som en stabil ek som vilar på demokrati, mångfald och hållbarhet. Dessa värdeord omfattar alla på NaturGlimten, barn som vuxen. Läroplansskylten på stammen representerar våra styrdokument och mål som visar riktningen för vårt arbete. I trädkronan finns tre viktiga delar som ska finnas i vår verksamhet. Omsorg om varandra, barn och vuxna, där trygghet och integritet är viktiga delar samt byggandet av barnens självkänsla. Lek – i samspel utforskar barn och vuxna och låter fantasin flöda. Lärande sker genom att göra utbildningen lustfylld och att den bygger på nyfikenhet och respekt för varandra. 

Vill du läsa mer om de nationella styrdokumenten, finns här länk till Skolverket:
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan

Värdegrundsträdet

Värdegrundsträd med förskolans värdeord

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.