0721-60 00 02 info@naturglimten.se

NaturGlimtens verksamhetsidé och värdegrund

Med stora lokaler, närheten till skog och natur, egna förskolekockar och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder NaturGlimten förskola en lugn och trygg miljö. NaturGlimten förskola är en fristående förskola som är belägen i Farhult, i Höganäs kommun. 

Vår Vision

Vår vision är att alla barn ska få möjlighet att utvecklas till empatiska medmänniskor med en tro på sig själva och andra.

Värdegrunden

Trygga barn som får lära sig att alla människor har lika värde och att man skall vara en bra kompis, lär sig att acceptera varandras olikheter.

Vårt mål

Vi ger barn en lugn och trygg lärmiljö, där barnens välbefinnande, utveckling och lärande är i fokus. Vi ger dem möjlighet att utvecklas i egen takt i enighet med Läroplanens föreskrifter. Vi gör barnen medvetna om vår miljö och lär de att äta varierad och näringsriktig mat.

NaturGlimtens verksamhetsidé och värdegrund

Med stora lokaler, närheten till skog och natur, egna förskolekockar och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder NaturGlimten förskola en lugn och trygg miljö. NaturGlimten förskola är en fristående förskola som är belägen i Farhult, i Höganäs kommun. 

Vår Vision

Vår vision är att alla barn ska få möjlighet att utvecklas till empatiska medmänniskor med en tro på sig själva och andra.

Värdegrunden

Trygga barn som får lära sig att alla människor har lika värde och att man skall vara en bra kompis, lär sig att acceptera varandras olikheter.

Vårt mål

Vi ger barn en lugn och trygg lärmiljö, där barnens välbefinnande, utveckling och lärande är i fokus. Vi ger dem möjlighet att utvecklas i egen takt i enighet med Läroplanens föreskrifter. Vi gör barnen medvetna om vår miljö och lär de att äta varierad och näringsriktig mat.

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.