0721-60 00 02 info@naturglimten.se

NaturGlimtens verksamhetsidé och värdegrund

Med stora lokaler, närheten till skog och natur, egna förskolekockar och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder NaturGlimten förskola en lugn och trygg miljö. NaturGlimten förskola är en fristående förskola som är belägen i Farhult, i Höganäs kommun. 

Värdegrundsträdet

Värdegrundsträd med förskolans värdeord

NaturGlimtens verksamhetsidé och värdegrund

Med stora lokaler, närheten till skog och natur, egna förskolekockar och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder NaturGlimten förskola en lugn och trygg miljö. NaturGlimten förskola är en fristående förskola som är belägen i Farhult, i Höganäs kommun.

Värdegrundsträdet

Värdegrundsträd med förskolans värdeord

NaturGlimten Förskola
En fristående förskola i Farhult, i Höganäs kommun.